Rukodělné kroužky

Dílničky

Šikovným, zručným a kreativním seniorům nabízíme pravidelný rukodělný a výtvarný kroužek. Jedná se o formu volnočasové aktivity přístupné všem zájemcům, kteří se chtějí seznamovat se základy nejrůznějších technik. Skrze tvorbu a výtvarné činnosti můžete hledat sami sebe a objevit v sobě část svého tvůrčího “já“, o kterém jste doposud nevěděli. Práce mají terapeutický účinek, je podporováno samostatné myšlení, cvičení jemné motoriky a jsou rozvíjeny představivost, fantazie a kreativita. Výukové lekce jsou vždy tematicky zaměřeny, tvoří se dle předlohy za pomoci lektora. S ohledem na velkou vybavenost naší organizace umožňujeme využívat nakoupený materiál, postačí tedy, pokud na lekce dorazíte s dobrou náladou.