Pohybové lekce

Můžete pravidelně navštěvovat různé cvičební programy zaměřující se na zvýšení a udržení fyzické i psychické kondice. Díky individuálnímu přístupu certifikovaného cvičitele MŠMT může začít opravdu každý, a to včetně osob ZTP, pro které jsou naše programy také uzpůsobeny.

Cvičením s námi přijímáte následující:

  • Cvičení je na vlastní zodpovědnost.
  • Před zahájením cvičební lekce je nezbytné informovat lektora o závažných zdravotních omezeních.
  • Lektor nenese zodpovědnost za případnou ztrátu osobních věcí v průběhu cvičení.

Zdravotní cvičení

Při cvičení využíváme váhy vlastního těla, dbáme na posílení ochablých svalů a svalů pánevního dna, protažení zkrácených svalů a zapojujeme cviky na udržení stability. Hodiny zdravotního cvičení jsou doplněny také o prvky jógy, pilates a ověřené cviky s overbally a dalšími rehabilitačními pomůckami. Díky individuálnímu přístupu certifikovaného cvičitele může začít každý bez ohledu na věk.

Dechová cvičení

Stabilizující dechová cvičení doporučujeme zejména kardiakům, osobám s vysokým krevním tlakem a stresujícím se osobám. Zaměřujeme se především na abdominální dýchání, při němž účinně zapojujeme bránici. Kombinujeme břišní dýchání s hrudním a podklíčkovým dýcháním, nacvičujeme “dýchací vlnu“. U dechových cvičení nacvičujeme správný dechový stereotyp a učíme se vnímat vlastní tělo.

Kondiční cvičení

Cílem je zvýšit funkční zdatnost ochablých svalů. Efektivním řešením jsou pomalá cvičení vytrvalostního charakteru. Jedná se o zvolna a rovnoměrně vykonávané pohyby proti přirozenému pasivnímu odporu gravitace. Do činnosti zapojujeme velké svalové skupiny a pohyb koordinujeme s dýcháním. Při pravidelném a dlouhodobém cvičení zvyšujeme tělesnou zdatnost i výkonnost. Díky tomu lze mnohem lépe kompenzovat a odstraňovat svalové dysbalance.

Yoga

Cvičení je vedeno v klidném tempu, výuka jednotlivých pozic (ásan) se prolíná s dechovými cvičeními a každá lekce je zakončena příjemnou relaxací. Cvičení zaměřujeme na svaly celého těla tak, abychom zlepšili flexibilitu a zároveň nedocházelo ke svalovým dysbalancím. Právě balančním cvikům a koordinovaným pohybům věnujeme velkou pozornost, což je velmi důležité jako prevence nekontrolovaných pádů. Cvičení pomáhá odbourávat stres a učí naslouchat vlastnímu tělu.

Cvičení na židlích

Cvičit na židlích může opravdu každý bez rozdílu věku, a to včetně osob ZTP, pro které jsou lekce také uzpůsobeny. Při cvičení dbáme na posílení ochablých svalů a svalů pánevního dna, protažení zkrácených svalů a zapojujeme cviky na udržení stability. Při cvičení také využíváme malé overbally.

Nordic walking

Je dobrým prostředkem pro snižování váhy a zvyšování fyzické kondice. Při vycházkách dbáme na kvalitu chůze, správné držení těla a aktivaci svalů zad a ramenních pletenců, čímž předcházíme bolestem zad, odlehčíme bederní páteři a kyčelním kloubům, zlepšujeme srdeční činnost a prohlubujeme dýchání. Pro začátečníky jsou vhodné kratší vycházky, pravidelně cvičícím pak doporučujeme delší kondiční vycházky.